Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypsometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie nadmorskej výšky na základe teploty varu vody, ktorá sa mení so zmenou atmosferického tlaku