Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hysteron proteron – význam cudzieho slova

obrátenie prirodzeného poradia dvoch vecí, napr. javov, obrátená časová a príčinná následnosť