Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotermia - význam cudzieho slova

nižšia telesná teplota ako je normálna hodnota