Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypsometria – význam cudzieho slova

výškopis; meranie výškových rozdielov a ich znázornenie na mape vrstevnicami