Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypostylos – význam cudzieho slova

stĺpová sieň