Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypostylos - význam cudzieho slova

stĺpová sieň