Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotaxia – význam cudzieho slova

nedostatok kyslíka v krvi pri nedostatočnom dýchaní