Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotrofia – význam cudzieho slova

podvýživa, obmedzenie rastu tkaniva alebo orgánu