Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotalamus - význam cudzieho slova

spodná časť medzimozgu