Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypotrachelion – význam cudzieho slova

dolná časť hlavice stĺpa