Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impermeabilita - význam cudzieho slova

nepriestupnosť