Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impromtu - význam cudzieho slova

vtipný nápad; výrok prednesený bez prípravy; neveľká, zľahka načrtnutá skladba