Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imunita - význam cudzieho slova

odolnosť, schopnosť obrany; nedotknuteľnosť osoby, napr. diplomata alebo poslanca