Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impertinencia - význam cudzieho slova

drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť