Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impulz - význam cudzieho slova

podnet, pohnútka, ponuka; dobový účinok sily