Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imprinting - význam cudzieho slova

vtlačenie; jav, keď živočích považuje za svoju matku predmet alebo cudzieho živočícha