Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

import - význam cudzieho slova

dovoz; dovezený tovar