Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imprimatur - význam cudzieho slova

súhlas autora a vydavateľa s vytlačením diela