Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impresionizmus - význam cudzieho slova

umelecký smer z konca 19. storočia usilujúci o vyjadrenie osobného dojmu z okolitého sveta v danom okamihu