Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imponderabilita – význam cudzieho slova

nepostihnuteľnosť