Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imponderabilita - význam cudzieho slova

nepostihnuteľnosť