Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvaker – význam cudzieho slova

príslušník anglo-americkej náboženskej protestantskej spoločnosti odmietajúcej obrady, tradičnú dogmatickú teóriu a niektoré verejné povinnosti, napr. vojenskú službu