Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvarteto – význam cudzieho slova

súbor štyroch interprétov alebo nástrojov, spravidla sláčikových; druh kartovej hry