Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvarta – význam cudzieho slova

štvrtá trieda osemročných stredných škôl; v hudbe štvrtý stupeň diatonickej stupnice; interval, v ktorom tento stupeň tvorí vyšší tón