Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvartil – význam cudzieho slova

tri hodnoty znaku, ktoré rozdeľujú usporiadaný rad hodnôt znaku do štyroch rovnakých častí