Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvestor – význam cudzieho slova

vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy; v starovekom Ríme správca štátnej pokladne; hodnosť v talianskej polícii