Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvantovanie – význam cudzieho slova

prístupnosť iba niektorých hodnôt fyzikálnych veličín, nespojitosť niektorých fyzikálnych veličín