Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvazar – význam cudzieho slova

kozmický objekt podobný hviezdám s veľkým červeným posuvom, intenzívny rádiový zdroj