Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvarcit – význam cudzieho slova

metamorfovaný kremenec; kremitý pieskovec