Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvantum – význam cudzieho slova

počet, množstvo, kvantita; najmenšia možná hodnota nejakej fyzikálnej veličiny