Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kvark – význam cudzieho slova

typ častíc, z ktorých sú zložené hadróny; častica, na ktorú pôsobí tzv. silná sila