Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lavabo – význam cudzieho slova

časť katolíckej omše po obetovaní; výklenok v múre katolíckych kostolov na umývanie rúk; liturgické umývadlo