Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legenda – význam cudzieho slova

primitívny výklad vzniku prírodných javov; rozšírený nesprávny názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť; príbeh zo života svätých; vymyslená príhoda