Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lazarita – význam cudzieho slova

príslušník kongregácie zameranej na misijnú a kazateľskú činnosť