Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legato – význam cudzieho slova

v hudbe vážne; v jazykovede viazané spájanie slov