Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lawrencium - význam cudzieho slova

syntetický rádioaktívny prvok, značka Lr