Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lege artis - význam cudzieho slova

podľa zákona, predpisu, zásady