Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lege artis – význam cudzieho slova

podľa zákona, predpisu, zásady