Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

law and order – význam cudzieho slova

zákon a poriadok