Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lavra – význam cudzieho slova

väčší pravoslávny mužský kláštor