Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

legisvakancia – význam cudzieho slova

obdobie medzi okamihom platnosti a účinnosťou právnej normy