Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

layout – význam cudzieho slova

kreslený návrh pre zalomenie tlačoviny