Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logika – význam cudzieho slova

náuka o zákonitostiach a prostriedkoch poznania sveta; zákonitosť vývoja; veda o zákonoch správneho myslenia; vzájomná súvislosť vecí a udalostí; ponímanie matematiky ako logickej disciplíny