Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokus - význam cudzieho slova

miesto v chromozóme, kde je uložený konkrétny gén