Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lord – význam cudzieho slova

lord

náčelník, pán; v stredoveku anglický pozemkový vlastník; neskôr anglický najvyšší dedičný šľachtický titul; titul niektorých vysokých štátnych alebo samosprávnych funkcionárov, napr. lord kancelár, lord strážca pečate

Lord

oslovenie boha v angličtine