Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokaj – význam cudzieho slova

šľachtický sluha v uniforme; prisluhovač