Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom slovo, reč