Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logos – význam cudzieho slova

v starogréckej filozofii mnohoznačný pojem: vesmírny poriadok; duchom postihnuteľný zmysel sveta; slovo, pojem, reč, myšlienka; rozum, poriadok, aktívny princíp