Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

loreta – význam cudzieho slova

baroková chrámová alebo kláštorná stavba ako napodobenina domnelého domu Panny Márie v Nazarete