Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logistika – význam cudzieho slova

súbor tylových zariadení pre výcvik armády; sklad zásob, skladové hospodárstvo; systém zásobovania; symbolická logika