Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

logo – význam cudzieho slova

reklamný štít; nápis s názvom a značkou firmy