Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lokalita – význam cudzieho slova

nálezisko, miesto výskytu; miesto všeobecne