Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nekrofyt - význam cudzieho slova

rastlina žijúca na hmote z rozkladu odumretých organizmov